ΑΕ Ετερόπτωτοι Προσδιορισμοί (2)

Να αναγνωρίσετε το είδος των ετερόπτωτων προσδιορισμών στις προτάσεις που σας δίνονται.

Ranking
Position Participant
1Anna66,340