ΑΕ Ετερόπτωτοι Προσδιορισμοί (1)

Να αναγνωρίσετε συντακτικά τους ετερόπτωτους προσδιορισμούς στις προτάσεις που σας δίνονται.

Ranking
Position Participant
1Anna61,224