(ΑΕ) Επιρρηματικά κατηγορούμενα

Να αναγνωρίσετε το είδος των επιρρηματικών κατηγορουμένων.

Ranking
Position Participant
1george20,278
2kasid17,419