ΑΕ Επιρρήματα

Να αναγνωρίσετε το είδος των επιρρημάτων στις προτάσεις που σας δίνονται.

Ranking
Position Participant
1Betide13,156