ΑΕ Εμπρόθετοι

Να αναγνωρίσετε τη σημασία του εμπρόθετου προσδιορισμού στις προτάσεις που σας δίνονται.

Will you be the first with a medal?