ΑΕ Εμπρόθετοι (2)

Να αναγνωρίσετε τη σημασία του εμπρόθετου στις προτάσεις που σας δίνονται.

Will you be the first with a medal?