ΑΕ ἤ - ἦ - ᾖ - ἡ - ἥ - ᾗ

Να αναγνωρίσετε τα διαφορετικά ἤ - ἦ - ᾖ - ἡ - ἥ - ᾗ, στις προτάσεις που σας δίνονται.

Will you be the first with a medal?