(ΑΕ) Απαρέμφατα

Να αναγνωρίσετε συντακτικά τους ζητούμενους όρους.

Ranking
Position Participant
1george60,899
2mikecontiero12,300