ΑΕ Αντωνυμίες (προσωπικές)

Να συμπληρώσετε τις προτάσεις με τον κατάλληλο τύπο της προσωπικής αντωνυμίας και της δεικτικής οὗτος, αὕτη, τοῦτο.

Ranking
Position Participant
1skopelos78,683
2Lkjam67,647
3Elenisamp57,800
4marianna48,190