ΑΕ Αντωνυμίες (ερωτηματικές)

Να συμπληρώσετε τις προτάσεις με την κατάλληλη ερωτηματική αντωνυμία. 

Ranking
Position Participant
1Lkjam46,663
2Anna39,282
3panopoulouk36,391
4Elenisamp28,018