ΑΕ Αντωνυμίες (αναφορικές)

Να συμπληρώσετε τις προτάσεις με την κατάλληλη από τον κατάλληλο τύπο των αναφορικών αντωνυμιών. 

Ranking
Position Participant
1Lkjam42,007
2Elenisamp26,597
3panopoulouk23,635
4Anna8,064