α' συνθετικό

Να αναγνωρίσετε το μέρος του λόγου στο οποίο ανήκει το α' συνθετικό των λέξεων. 

Ranking
Position Participant
1FaySg88,215
2pagiatakh82,796
3Laura60,570