α' συνθετικό

Να αναγνωρίσετε το μέρος του λόγου στο οποίο ανήκει το α' συνθετικό των λέξεων. 

Ranking
Position Participant
1Αντώνης93,594
2FaySg88,215
3pagiatakh82,796
4Elena71,479
5george67,576
6papakitsiou12361,662
7Laura60,570