α' συνθετικό

Να αναγνωρίσετε το μέρος του λόγου στο οποίο ανήκει το α' συνθετικό των λέξεων. 

Ranking
Position Participant
1pagiatakh82,796
2Laura60,570