4. Συμπληρώστε τις προτάσεις με την κατάλληλη από τις συνώνυμες λέξεις.

Ranking
Position Participant
1komninoya80,113
2matthew2839,126