4. Συμπληρώστε τις προτάσεις με την κατάλληλη από τις συνώνυμες λέξεις.

Ranking
Position Player
1komninoya80,113
2matthew2839,126