4. Λεξιλογικές ασκήσεις Νέων Ελληνικών

Να συμπληρώσεις τα κενά με την κατάλληλη από τις προτεινόμενες επιλογές.​

Ranking
Position Participant
1tsapirthokolosfirixtras-anapodos62,561
2matthew2851,953
3Dimitris50,691