3. Συμπληρώστε τις προτάσεις με την κατάλληλη από τις συνώνυμες λέξεις.

Ranking
Position Participant
1tsapirthokolosfirixtras-anapodos71,237
2iwanna4463,387
3matthew2857,227
4sofoulini55,620