3. Συμπληρώστε τις προτάσεις με την κατάλληλη από τις συνώνυμες λέξεις.

Ranking
Position Participant
1tsapirthokolosfirixtras-anapodos71,237
2matthew2857,227