2. (Λύω) Παρατατικός και Αόριστος

Να τοποθετήσετε τα ρήματα στον χρόνο και το πρόσωπο που ζητείται. 

Ranking
Position Participant
1iason1345,290