2. (Λύω) Ενεστώτας και Μέλλοντας

Να τοποθετήσετε τα ρήματα στον χρόνο και πρόσωπο που ζητείται. 

Ranking
Position Participant
1Dimitris3,269