1. φωνηεντόληκτα σε -ύς, -εῖα, -ύ

Να τοποθετήσετε τα επίθετα στην κατάλληλη πτώση αντλώντας από τις επιλογές που σας δίνονται.

Ranking
Position Participant
1Vogiaboy52,714
2Lkjam47,321