1. (Λύω) Παρατατικός και Αόριστος

Να συμπληρώσετε τα κενά με τον κατάλληλο τύπο του ρήματος.

Ranking
Position Player
1george28,200
2Dimitris0