1. (Λύω) Παρατατικός και Αόριστος

Να συμπληρώσετε τα κενά με τον κατάλληλο τύπο του ρήματος.

Ranking
Position Participant
1Lkjam36,843
2george28,200
3Dimitris0